Garte II

lug es paar us mire klass wärde morn scho villech dökter

mache handusdiplom, bachelor, master oder höcher

und sih völlig erfüllt mitme 12-stunde-tag

und kaländer wonä sägä, was schteit morn aues ah

aber wehe der regi laht sich 5 Min. meh zyt

flexibusih isch cool, aber hüü i sött scho dert sih

aaah, wiu sih warte süsch au

ussert ig wiui zyt ha i mim garte verbracht

zwüsche ahgsäite rüebli wo ni chömä, erinnret di a letscht nacht?

auso easy man, denn lömers

entspann di bro oder mäud di mau bim dokter

usder 1. zile, hüt isch scho morn, dert obä hockter

yeah, ah was du bischnä säuber?

tuet mer leid, de chader würklech nümme häufä

obwou rootchrutt sig guet

i hätt es gartebett bereit, wenndä mau verbiluegsch